• ՄԵՐ ԽԱՆՈՒԹԻ ՀԱՍՑԵՆ` Երևան Տոնավաճառ, տաղավար D62