Լատունե ձգման դետալներ

Богородский завод по обработке цветных и черных металлов

Ջրաչափի ամերիկանկա կլապանով (զույգ)

Ջրաչափի ամերիկանկա (զույգ)

Շտուցեր 1/2M x 20

Շտուցեր 1/2M x 18

Շտուցեր 1/2M x 10

Շտուցեր 1/2M x 9

Շտուցեր 1/2M x 6

Շտուցեր 1/2F x 20

Շտուցեր 1/2F x 18

Շտուցեր 1/2F x 16

Շտուցեր 1/2F x 12

Շտուցեր 1/2F x 10

Անցում 1″M X 3/4F

Անցում 1″M X 1/2F

Անցում 1/2M X 3/8F

Անցում 3/4M X 1/2F

Անցում գլանաձև 1X3/4

Անցում գլանաձև 1X1/2

Անցում՝ գլանաձև 3/4F X 1/2M

Անցում (բաչոկ) 1″ X 3/4

Անցում (բաչոկ) 3/4 X 1/2

Անցում 1/2M X 3/8M

Անցում (բաչոկ) 3/4

Անցում (բաչոկ) 1/2

Խցան 1″ M

Խցան 3/4 M

Խցան 1/2 M

Խցան 1″ F

Խցան 3/4 F

Խցան 1/2 F

Մուֆտ 1″ X 3/4

Մուֆտ 1″ X 1/2

Մուֆտ 3/4 X 1/2

Մուֆտ 1″

Մուֆտ 3/4

Մուֆտ 1/2

Եռակողմ 1/2 MFM

Եռակողմ 1/2 FMM

Եռակողմ 1/2 FMF

Եռակողմ 1″ MMM

Եռակողմ 3/4 MMM

Եռակողմ 1/2 МММ (լատունե) արգելապատերով

Եռակողմ 1″ FFF

Եռակողմ 3/4 FFF

Եռակողմ 1/2 FFF

Անկյունակ 1″ FF

Անկյունակ 3/4 MM

Անկյունակ (լատունե) 1/2 MM արգելապատերով

Անկյունակ 1″ FM

Անկյունակ 3/4 FM

Անկյունակ 1/2 FM

Անկյունակ 1″ FF

Անկյունակ 3/4 FF

Անկյունակ (լատունե) 1/2 FF

Ամերիկանկա 1″

Ամերիկանկա (լատունե) 3/4

Ամերիկանկա (լատունե) 1/2

Զտիչ (լատունե) 3/4

Զտիչ (լատունե) 1/2

Сансфера

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 1 1/2M

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 2″F

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 1″ x 1/2F

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 1″ x 1/4F

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 1″ F

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 3/4F

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 1/2F

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 2″M

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 1″ M

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 3/4M

Մուֆտ երկաթ․խող. համար սեղմովի 1/2M

Бологовский арматурный завод

Փական լատունե (գազի)

Փական լատունե (գազի)

Փական լատունե (գազի)

Փական լատունե (գազի)

Փական լատունե (խռոմ, կարճ բռնակ)

Փական լատունե (խռոմ, կարճ բռնակ)

Փական լատունե (մախավիկով)

Փական լատունե (խռոմ, երկար բռնակ)

Փական լատունե (խռոմ, երկար բռնակ)

Փական լատունե (խռոմ, երկար բռնակ)

Փական լատունե (մախավիկով)

Փական լատունե (մախավիկով)

Փական լատունե (մախավիկով)

Փական լատունե (մախավիկով)

Փական լատունե (կարճ բռնակ)

Փական լատունե (կարճ բռնակ)

Փական լատունե (կարճ բռնակ)

Փական լատունե (կարճ բռնակ)

Փական լատունե (երկար բռնակ․)

Փական լատունե (երկար բռնակ.)